Akrilinis dekoratyvinis tinkas

IGIS DT, DTS

Lauko sienų ir lubų iš mineralinių statybinių medžiagų (tinkuotų, glaistytų paviršių, betono ir pan.) dekoratyviai apdailai. Tinka kaip dekoratyvinis sluoksnis ant šilumą izoliuojančių sistemų.

Kategorija:

Aprašymas

Akrilinis dekoratyvinis tinkas IGIS DT, DTS

Akrilinis dekoratyvinis tinkas su 2 mm natūralaus marmuro skalda, suteikiantis sienoms dekoratyvinę, grubią faktūrą. Lengvai užnešamas, tvirtai sukimba su paviršiumi, atsparus drėgmei, nestipraus kvapo, nekenksmingas aplinkai ir žmogaus sveikatai. Suteikia paviršiams dekoratyvią, grubią faktūrą. Tinko sudėtyje sudėtyje esančios veikliosios medžiagos saugo paviršių nuo žalingo mikroorganizmų poveikio.

Paskirtis

Lauko sienų ir lubų iš mineralinių statybinių medžiagų (tinkuotų, glaistytų paviršių, betono ir pan.) dekoratyviai apdailai. Tinka kaip dekoratyvinis sluoksnis ant šilumą izoliuojančių sistemų.

Dengimo būdas

Akrilinis dekoratyvinis tinkas IGIS DT, DTS gali būti užnešamas rankiniu būdu glaistykle arba mechanizuotu būdu. Prieš naudojimą dekoratyvinį tinką būtina išmaišyti lėtaeigiu maišytuvu. Ant paruošto pagrindo dekoratyvinė tinko masė per visą paviršių dengiama plienine lygia glaistykle, storiu, lygiu didžiausių grūdelių dydžiui. Dengiama vienu mostu užgriebiant už ką tik padengto sluoksnio. Purškiant parenkamas grūdelių dydį atitinkantis purkštukas. Kai dekoratyvinio tinko masė nebelimpa prie įrankio, lengvai trinant tinko paviršių plastikine (galima poliestirinenine arba poliuretanine) trintuve (“samanėlę” sukamais judesiais, “lietutį” sukamais, horizontaliais ir vertikaliais) išgaunama galutinė faktūra. Dirbti galima esant ne žemesnei kaip +8 °C aplinkos temperatūrai bei 35–80% santykiniam oro drėgniui. Prieš dedant dekoratyvinį tinką, būtina visada naudoti gruntą IGIS TEX. Akriliniu dekoratyviniu tinku  IGIS DT, DTS padengtą paviršių būtina apsaugoti nuo lietaus 3 paras.

 Sąnaudos

2,5-3,0 kg/m² IGIS DT 2,0 mm lietutis/raižytas;
2,5-3,5 kg/m² IGIS DTS 2,0 mm samanėlė;
Tikslios sąnaudos nustatomos padengus bandomąjį plotą.

Techninė informacija

Akrilinis dekoratyvinis tinkas lauko darbams IGIS DT, DTS 

Paskirtis: lauko darbams.

Rišiklis: modifikuotas stireno akrilo kopolimeras.

Spalva: balta arba tonuota. Tonuojama IGIS dažų tonavimo sistemos pigmentinėmis pastomis pagal spalvų paletes. Galima naudoti ir kitų gamintojų tonavimo pastas, skirtas akriliniams, vandens dispersijos pagrindu pagamintiems produktams.

Lakiųjų organinių junginių kiekis LOJ (VOC): <2 g/l.

Tankis (20 °C, LST EN ISO 2811-1): ~1,8 g/cm³

Nelakiųjų medžiagų kiekis (LST EN ISO 3251): 81,0-82 %.

pH (20 °C): 8,0-9,0.

Sukibimo su pagrindu stipris (po 28 parų, LST EN 1542): >0,3 MPa (LST EN 15824).

Vandens prasiskverbimo greitis (pralaidumas) W, kg/m²*h0,5 (LST EN 1062-3):
<0,11; >0,1≤0,5 kg/m²*h0,5 (vidutinis), II (W2) klasė (LST EN 15824).

Vandens garų prasiskverbimo greitis (pralaidumas) ekvivalentinio oro sluoksnio storis Sd, m (LST EN ISO 7783-2): <0,4; ≥0,14 <1,4 m (vidutinis) II (V2) klasė pagal LST EN 15824.

Sąnaudos: 2,5-3,0 kg/m² DT 2,0 mm lietutis/raižytas; 2,5-3,5 kg/m² DTS 2,0 mm samanėlė. Tikslios sąnaudos nustatomos padengus bandomąjį plotą.

Skiediklis: vanduo.

Darbo įrankiai: metalinė glaistyklė, plastikinė, poliestireninė, poliuretaninė trintuvė.

Paviršiaus paruošimas ir dengimo būdas: dengiamas paviršiaus turi būti sausas (drėgmė 4–8%), pašalintos dulkės, kalkės, kreida, druskos, riebalai ir kitos sukibimą mažinančios medžiagos. Seni, atsilupę dažai taip pat turi būti pašalinti. Pelėsiais, grybeliais paveiktą paviršių būtina papildomai apdoroti mikroorganizmų ir pelėsių valikliu STERILIS. Pagrindo tuštumas, įtrūkimus užglaistyti armuojančiu glaistu IGIS T. Birius, ypatingai porėtus ir stipriai drėgmę sugeriančius paviršius būtina gruntuoti giluminiu gruntu IGIS AG. Atvirus absorbuojančius paviršius, tokius kaip plytos, mūras, betonas, tankios sudėties blokai būtina gruntuoti tonuojamu gruntu prieš dekoratyvinį tinką IGIS TEX. Gruntas suvienodina paviršiaus įgeriamumą ir apsaugo nuo netolygaus džiūvimo, pagerina tinko sukibimą su pagrindu ir sulygina pagrindo ir tinko atspalvius. Prieš dedant dekoratyvinį tinką, gruntą IGIS TEX būtina naudoti visada. Tinkas gali būti užnešamas rankiniu būdu glaistykle arba mechanizuotu būdu. Prieš naudojimą dekoratyvinį tinką būtina išmaišyti lėtaeigiu maišytuvu. Ant paruošto pagrindo dekoratyvinė tinko masė per visą paviršių dengiama plienine lygia glaistykle, storiu, lygiu didžiausių grūdelių dydžiui. Dengiama vienu mostu užgriebiant už ką tik padengto sluoksnio. Purškiant parenkamas grūdelių dydį atitinkantis purkštukas. Kai dekoratyvinio tinko masė nebelimpa prie įrankio, lengvai trinant tinko paviršių plastikine (galima poliestirinenine arba poliuretanine) trintuve (“samanėlę” sukamais judesiais, “lietutį” sukamais, horizontaliais ir vertikaliais) išgaunama galutinė faktūra.

Darbo sąlygos: tinkas visiškai išdžiūsta ir išlaiko apkrovą per 2-3 paras. Kai aplinkos temperatūra yra žemesnė kaip +20 °C bei oro drėgnis didesnis kaip 65%, tinkas džiūsta ilgiau. Dengiant paviršių ir jam džiūstant, oro ir paviršiaus temperatūra turi būti nuo +8 °C iki +25 °C (rekomenduojama +18±2 °C), santykinis oro drėgnis 35-80%. Negalima dirbti tiesiogiai veikiant saulės spinduliams, esant stipriam skersvėjui. Akriliniu dekoratyviniu tinku  IGIS DT, DTS padengtą paviršių būtina apsaugoti nuo lietaus 3 paras.

Džiūvimo trukmė: tinko paviršius išdžiūsta per 1 parą esant +20 °C aplinkos temperatūrai ir 65% santykiniam oro drėgniui (esant žemesnei temperatūrai ir dideliam oro drėgniui džiūvimo trukmė ilgėja). Tinkas sutvirtėja po 2-3 parų. Plauti ir valyti galima po 28 parų.

Įspėjamieji teiginiai: laikyti vaikams neprieinamoje vietoje, saugoti, kad nepatektų į aplinką, mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių, veido apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Utilizavimas: nepilkite į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal galiojančius šalies įstatymus.

Papildoma informacija apie pavojų: sudėtyje yra 1,2 benzizotiazol-3(2H)-onas, 2-oktil-2H-izotiazol-3-onas žmonėms gali sukelti alerginę reakciją.

Pakuotė: 17 kg kibirai.

Sandėliavimo sąlygos: laikyti sausoje vietoje uždaroje pakuotėje nuo +5 °C iki +30 °C temperatūroje, saugant nuo šalčio, intensyvaus karščio ir tiesioginių saulės spindulių poveikio.

Gaminio originalioje pakuotėje tinkamumo trukmė: 12 mėnesių nuo pagaminimo datos.

Transportavimo sąlygos: saugoti pakuotę nuo mechaninių pažeidimų. Temperatūra transportavimo metu negali būti žemesnė nei +5 °C.

Gamintojas: I. Kriščiūno firma “IGIS”, Tinklų g.  33-1, LT-35115 Panevėžys, +370 45 584580, www.igis.lt.

Atsisiųsti

IGIS DT saugos duomenų lapas.pdf

IGIS DTS saugos duomenų lapas.pdf