Silikoninis dekoratyvinis tinkas

ATMOSFERA T, TS

Lauko sienų ir lubų iš mineralinių statybinių medžiagų (tinkuotų, glaistytų paviršių, betono ir pan.) dekoratyviai apdailai. Tinka kaip dekoratyvinis sluoksnis ant šilumą izoliuojančių sistemų.

Kategorija:

Aprašymas

Silikoninis dekoratyvinis tinkas ATMOSFERA T, TS  

Silikoninis dekoratyvinis tinkas su 2 mm natūralaus marmuro skalda, suteikiantis sienoms dekoratyvinę, grubią faktūrą. Lengvai užnešamas, tvirtai sukimba su paviršiumi, itin atsparus drėgmei, nestipraus kvapo, nekenksmingas aplinkai ir žmogaus sveikatai. Suteikia paviršiams dekoratyvią, grubią faktūrą. Silikoninis dekoratyvinis tinkas pasižymi puikiu atsparumu vandeniui ir dideliu vandens garų laidumu. Suteikia itin efektyvią pastatų fasadų apsaugą nuo atmosferos poveikio, neleidžia augti samanoms ir kitiems mikroorganizmams.

Paskirtis

Lauko sienų ir lubų iš mineralinių statybinių medžiagų (tinkuotų, glaistytų paviršių, betono ir pan.) dekoratyviai apdailai. Dėl labai gero vandens garų laidumo puikiai tinka kaip dekoratyvinis sluoksnis ant šilumą izoliuojančių sistemų.

Dengimo būdas

Silikoninis dekoratyvinis tinkas ATMOSFERA T, TS gali būti užnešamas rankiniu būdu glaistykle arba mechanizuotu būdu. Prieš naudojimą dekoratyvinį tinką būtina išmaišyti lėtaeigiu maišytuvu. Ant paruošto pagrindo dekoratyvinė tinko masė per visą paviršių dengiama plienine lygia glaistykle, storiu, lygiu didžiausių grūdelių dydžiui. Dengiama vienu mostu užgriebiant už ką tik padengto sluoksnio. Purškiant parenkamas grūdelių dydį atitinkantis purkštukas. Kai dekoratyvinio tinko masė nebelimpa prie įrankio, lengvai trinant tinko paviršių plastikine (galima poliestirinenine arba poliuretanine) trintuve (“samanėlę” sukamais judesiais, “lietutį” sukamais, horizontaliais ir vertikaliais) išgaunama galutinė faktūra. Dirbti galima esant ne žemesnei kaip +8ºC aplinkos temperatūrai bei 35–80% santykiniam oro drėgniui. Prieš dedant dekoratyvinį tinką, būtina visada naudoti gruntą IGIS TEX.

 Sąnaudos

2,5-3,0 kg/m² ATMOSFERA T 2,0 mm (lietutis/raižytas);
2,5-3,5 kg/m² ATMOSFERA TS 2,0 mm (samanėlė);
Tikslios sąnaudos nustatomos padengus bandomąjį plotą.

Techninė informacija

Silikoninis dekoratyvinis tinkas ATMOSFERA T, TS

Paskirtis:
Lauko darbams.

Rišiklis:
Silikoninės dervos emulsija ir modifikuotas akrilo kopolimeras.

Spalva:
Balta arba tonuota. Tonuojama IGIS dažų tonavimo sistemos neorganinėmis pigmentinėmis pastomis pagal spalvų paletes. Galima naudoti ir kitų gamintojų neorganines tonavimo pastas, skirtas silikoniniams  produktams.

Lakiųjų organinių junginių kiekis LOJ (VOC):
<2 g/l

Tankis (20ºC, LST EN ISO 2811-1):
1,8 g/cm³

Nelakiųjų medžiagų kiekis (LST EN ISO 3251):
81,0-82 ,0 %

pH (20˚C):
8,0-9,0

Sukibimo su pagrindu stipris (po 28 parų, LST EN 1542):
>0,3 MPa (LST EN 15824)

Vandens prasiskverbimo greitis (pralaidumas) W, kg/m²*h0,5 (LST EN 1062-3):
<0,11; >0,1≤0,5 kg/m²*h0,5 (vidutinis), II (W2) klasė (LST EN 15824)

Vandens garų prasiskverbimo greitis (pralaidumas) ekvivalentinio oro sluoksnio storis Sd, m (LST EN ISO 7783-2):
<0,4; ≥0,14 <1,4 m (vidutinis) II (W2) klasė pagal  LST EN 15824.

Sąnaudos:
2,5-3,0 kg/m² ATMOSFERA T 2,0 mm lietutis/raižytas;
2,5-3,5 kg/m² ATMOSFERA DTS 2,0 mm samanėlė;
Tikslios sąnaudos nustatomos padengus bandomąjį plotą.

Skiediklis:
Vanduo.

Darbo įrankiai:
Metalinė glaistyklė, plastikinė, poliestireninė, poliuretaninė trintuvė.

Paviršiaus paruošimas ir dengimo būdas:
Dengiamas paviršiaus turi būti sausas (drėgmė 4–8%), pašalintos dulkės, kalkės, kreida, druskos, riebalai ir kitos sukibimą mažinančios medžiagos. Seni, atsilupę dažai taip pat turi būti pašalinti. Pelėsiais, grybeliais paveiktą paviršių būtina papildomai apdoroti mikroorganizmų ir pelėsių valikliu STERILIS. Pagrindo tuštumas, įtrūkimus užglaistyti armuojančiu glaistu IGIS T. Birius, ypatingai porėtus ir stipriai drėgmę sugeriančius paviršius būtina gruntuoti giluminiu gruntu IGIS AG. Atvirus absorbuojančius paviršius, tokius kaip plytos, mūras, betonas, tankios sudėties blokai būtina gruntuoti tonuojamu gruntu prieš dekoratyvinį tinką IGIS TEX. Gruntas suvienodina paviršiaus įgeriamumą ir apsaugo nuo netolygaus džiūvimo, pagerina tinko sukibimą su pagrindu ir sulygina pagrindo ir tinko atspalvius. Prieš dedant dekoratyvinį tinką, gruntą IGIS TEX būtina naudoti visada. Tinkas gali būti užnešamas rankiniu būdu glaistykle arba mechanizuotu būdu. Prieš naudojimą dekoratyvinį tinką būtina išmaišyti lėtaeigiu maišytuvu. Ant paruošto pagrindo dekoratyvinė tinko masė per visą paviršių dengiama plienine lygia glaistykle, storiu, lygiu didžiausių grūdelių dydžiui. Dengiama vienu mostu užgriebiant už ką tik padengto sluoksnio. Purškiant parenkamas grūdelių dydį atitinkantis purkštukas. Kai dekoratyvinio tinko masė nebelimpa prie įrankio, lengvai trinant tinko paviršių plastikine (galima poliestirinenine arba poliuretanine) trintuve (“samanėlę” sukamais judesiais, “lietutį” sukamais, horizontaliais ir vertikaliais) išgaunama galutinė faktūra.

Darbo sąlygos:
Tinkas visiškai išdžiūsta ir išlaiko apkrovą per 2-3 paras. Kai aplinkos temperatūra yra žemesnė kaip +20ºC bei oro drėgnis didesnis kaip 65%, tinkas džiūsta ilgiau. Dengiant paviršių ir jam džiūstant, oro ir paviršiaus temperatūra turi būti nuo +8ºC iki +25ºC (rekomenduojama +18±2ºC), santykinis oro drėgnis 35-80%. Negalima dirbti tiesiogiai veikiant saulės spinduliams, esant stipriam skersvėjui.

Džiūvimo trukmė:
Tinko paviršius išdžiūsta per 1 parą esant +20ºC aplinkos temperatūrai ir 65% santykiniam oro drėgniui (esant žemesnei temperatūrai ir dideliam oro drėgniui džiūvimo trukmė ilgėja). Tinkas sutvirtėja po 2-3 parų. Plauti ir valyti galima po 28 parų.

Įspėjamieji teiginiai:
Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje, saugoti, kad nepatektų į aplinką, mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių, veido apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Utilizavimas:
Nepilkite į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal galiojančius šalies įstatymus.

Pakuotė:
17 kg kibirai.

Papildoma informacija apie pavojų:
Sudėtyje yra 1,2 benzizotiazol-3(2H)-onas, žmonėms gali sukelti alerginę reakciją.

Gamintojas:
I. Kriščiūno firma “IGIS”, Tinklų g.  33-1, LT-35115 Panevėžys, +370 45 584580, www.igis.lt.

Atsisiųsti