Priemonė nuo pelėsio

STERILIS

Apsaugos priemonė nuo mikroorganizmų ir pelėsių, skirta mineralinių paviršių apsaugai nuo pelėsinių grybelių ir kitų mikroorganizmų bei jų žalingo poveikio.  Šis produktas pasižymi ilgalaikiu poveikiu mikroorganizmams bei grybeliams ir apsaugo paviršių nuo antrinės bakterijų invazijos. Tinka paviršiams iš natūralaus akmens, plytelėms, cementinėms siūlėms, sintetinėms medžiagoms. STERILIS skirtas vidaus ir lauko darbams.

Kategorija:

Aprašymas

Apsaugos priemonė nuo mikroorganizmų ir pelėsių STERILIS

Giliai įsigerianti į pagrindą, bekvapė antibakterinė priemonė naikinanti pelėsius ir kitus mikroorganizmus.

Paskirtis

Apsaugos priemonė nuo mikroorganizmų ir pelėsių STERILIS  skirta mineralinių paviršių apsaugai nuo pelėsinių grybelių ir kitų mikroorganizmų bei jų žalingo poveikio.  Šis produktas pasižymi ilgalaikiu poveikiu mikroorganizmams bei grybeliams ir apsaugo paviršių nuo antrinės bakterijų invazijos. Tinka paviršiams iš natūralaus akmens, plytelėms, cementinėms siūlėms, sintetinėms medžiagoms. STERILIS skirtas vidaus ir lauko darbams.

Dengimo būdas

Dengiama teptuku, voleliu, arba beoriu purkštuvu, nepaliekant nepadengtų plotų. Dirbkite esant ne žemesnei kaip +8 ºC aplinkos temperatūrai bei 35–80 % santykiniam oro drėgniui.

Sąnaudos

10-20 m²/l. Tikslios sąnaudos nustatomos padengus bandomąjį plotą.

Techninė informacija

Apsaugos priemonė nuo mikroorganizmų ir pelėsių STERILIS

Paskirtis:
Vidaus ir išorės darbams.

Spalva:
Bespalvis.

Sąnaudos:
10-20 m²/l Tikslios sąnaudos nustatomos padengus bandomąjį plotą.

Darbo įrankiai:
Teptukas, volelis, beoris purkštuvas.

Paviršiaus paruošimas
ir darbo eiga:
Apsaugos priemonė nuo mikroorganizmų ir pelėsių STERILIS  užnešama rankiniu būdu voleliu, teptuku arba naudojant purkštuvą. Dirbdami su purkštuvu, purkštuvo antgalį laikykite maždaug 20 cm nuo pagrindo. STERILIS turi būti užnešamas tolygiai, kad nesusidarytų mažos valiklio koncentracijos plotų, kuriose galimas pakartotinis pelėsinių grybelių susidarymas. Palikite 24 valandoms išdžiūti. Jeigu reikalinga, apdorojimo procedūrą pakartokite. rkštuvą Dengiamo paviršiaus ir aplinkos temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +8 ºC.  Negalima dengti veikiant tiesioginiams saulės  saulės spinduliams,  pučiant  stipriam  vėjui, esant dideliam oro drėgniui bei lyjant lietui. Esant normalioms aplinkos sąlygoms paviršius išdžiūsta per 24 valandą.  Paviršiui išdžiūvus, galima atlikti apdailos darbus.

Įrankių valymas:
Vandeniu.

Įspėjamieji teiginiai:
Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje, saugoti, kad nepatektų į aplinką, mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Utilizavimas:
Nepilkite į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Toksiškas vandens organizmams. Tuščią, sausą produkto pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal galiojančius šalies įstatymus.

Papildoma informacija apie pavojų:
EUH208 – sudėtyje yra 1,2 benzizotiazol-3(2H)-onas, žmonėms gali sukelti alerginę reakciją.

Pakuotė
1 l; 3 l; 5 l; 10 l bakeliai;

Sandėliavimo sąlygos:
Laikyti sausoje vietoje uždaroje pakuotėje nuo +5ºC iki +30ºC temperatūroje, saugant nuo šalčio, intensyvaus karščio ir tiesioginių saulės spindulių poveikio. Gaminio originalioje pakuotėje tinkamumo trukmė – 12 mėnesių nuo pagaminimo datos.

Transportavimo sąlygos:
Saugoti pakuotę nuo pažeidimo, nesušaldyti.

Laikymo uždaroje gamyklinėje pakuotėje trukmė:
12 mėnesių.

Gamintojas:
I. Kriščiūno firma “IGIS”, Tinklų g. 33-1, LT-35115 Panevėžys, +370 45 584580, www.igis.lt

Parsisiuntimui