Dažai mediniams
fasadams

medinių paviršių apsauga
nuo atmosferos poveikio