Primer

Substrate reinforcement,
absorption reduction and levelling

Filler

Surface levelling
of walls and ceilings

Paints

Interior and exterior paints,
wooden facades

Plaster

Interior wall decoration
and protection

Primer

The surface finish starts with the primer

More

Esame grunto gamintojai

Gruntą gaminame nuo 1999 metų. Per šį laikotarpį pagaminome apie 9 000 000 litrų grunto. Tokiu kiekiu galima 6 kartus padengti Niujorko miesto dydžio plotą.

Ne prisitaikyti, o mokyti(s)

Lietuvos statybų sektoriaus raidos specifika sąlygojo, kad grunto paskirtis kartais suvokiama klaidingai. Dedame metodiškas pastangas, kad mūsų klientai būtų informuoti teisingai.

Konkurencinga laboratorinių inovacijų bazė

Dirbame su Vokietija, Olandija, Belgija, Švedija, Suomija ir kitomis Europos šalimis. Kelis kartus buvome įvertinti Lietuvos inovacijų prizais.

Filler

Made from top-quality raw materials, along with many years of experience and ambition

More

Esame glaisto gamintojai

Glaistą gaminame nuo 1991 metų. Per šį laikotarpį pagaminome virš 80 000 tonų skirtingų rūšių glaisto. Tiek svertų 11 Eifelio bokštų.

Glaistas kuriamas Lietuvos laboratorijoje

Glaisto gamybos širdis – mūsų laboratorija. Ji aprūpinta modernia receptūros formulavimo, produkcijos tyrimų ir bandymų įranga.

Modernios žaliavos

Glaudžiai bendradarbiaujant su žinomais Europos tiekėjais, glaistams naudojame pažangiausius rinkoje tikslinius priedus.

Paints

A Lithuanian gem in the abundance of paints

More

Esame dažų gamintojai

Dažus gaminame nuo 1999 metų. Per šį laikotarpį pagaminome virš 6 000 000 litrų dažų. Supilstę į 10 l kibirus ir sustatę vieną šalia kito, nutiestume 168 km ilgio grandinę.

Gamybos kokybės kontrolė

Preciziškai matuojame svarbiausius kiekvienos pagamintos partijos parametrus tam, kad užtikrintume stabilią produktų kokybę.

Integruoti technologiniai sprendimai

Per visą gamybos laikotarpį sukaupta didžiulė dažų technologijų kūrimo ir analizės patirtis. Tai įgalina mus efektyviai valdyti visą gamybos ciklą nuo receptūros sukūrimo iki pat dažų pigmentacijos procesų parduotuvėse.

Decorative Plaster

The nearly perfect correction of imperfect surfaces

More

Esame dekoratyvinio tinko gamintojai

Dekoratyvinį tinką gaminame nuo 2005 metų. Per visą laikotarpį pagaminome virš 700 tonų tinko. Tokiu kiekiu būtų galima padengti 35 futbolo aikščių dydžio plotą.

Tęstinis darbas

Mūsų darbas nesibaigia produktams iškeliavus iš gamyklos teritorijos. Technologas yra pasiruošęs kliento objekte atlikti produktų naudojimo patikrą ir pateikti rekomendacijas.

Socialinė atsakomybė

Esame visuomeniški. Remiame įvairius kultūrinius renginius ir regioninį sportą. Praėjusiais metais savo produkcija parėmėme 53 švietimo įstaigas.